Bod č.85.:

PROP/40 - Prodej nemovitosti na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č.p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 224/13 a ZMP č. 156/13, ZMP č. 643/11)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX