Bod č.86.:

PROP/41 - Prodej nemovitostí Husova 39, Jižní Předměstí č.p. 512, včetně pozemku parc.č. 9603, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 643 ze dne 8. 12. 2011)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z KNM 29. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX