Bod č.88.:

PROP/43 - Prodej nemovitostí na adrese Spolková 25, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (ususnesení RMP k prodeji domu)
Příloha č.5 (usnesení ZMP k prodeji domu)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM RMP 29. 8. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:496 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX