Bod č.146.:

ÚKEP/6 - Současný stav přípravy města Plzně na čerpání finančních prostředků EU v programovém období 2014 – 2020

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX