Bod č.102.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1477/2 v k. ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o vydržení pozemku ze dne 28. 3. 2013)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 8)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM dne 15. 8. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 908 z 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:510 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX