Bod č.93.:

PROP/48 - Prodej nemovitostí na adrese Radyňská 32, Plzeň, z majetku města ­ snížení ceny po neúspěšné městské soutěži

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.3 (popis nemovitosti)
Příloha č.4 (usnesení RMP k prodeji domu)
Příloha č.5 (usnesení ZMP k prodeji domu)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM RMP 29. 8. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP z 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX