Bod č.95.:

PROP/50 - Prodej nemovitostí na adrese U Seřadiště 219, Plzeň, z majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 2 - Slovany )
Příloha č.4 (usnesení RMP a ZMP k prodeji domu)
Příloha č.5 (popis nemovitosti)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM RMP 29. 8. 2013)
Příloha č.7 (foto)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (usnesení RMP z 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX