Bod č.53.:

PROP/7 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1809/2 k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + zákres)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P8 - Černice)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 822/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX