Bod č.48.:

PROP/1 - Prodej bytových jednotek v domech, kde nájemcům uplynula zákonná lhůta pro koupi bytu - 2. nabídka ve 3 měsících

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádosti nájemců)
Příloha č.2 (KNM RMP ze dne 7. 11. 2000)
Příloha č.3 (KNM RMP ze dne 27. 10. 2005) (*)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 42/1998)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 89/1998)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 593/2003)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 308/2004)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 819/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:458 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX