Bod č.70.:

PROP/25 - Prodej dílu "a" odděleného z pozemku p.č. 1470/1 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení Komise RMO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Kolaudační souhlas)
Příloha č.5 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 883/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX