Bod č.97.:

PROP/52 - Prodej nemovitostí na adrese Hřímalého 23, Plzeň, z majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanoviska RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (usnesení RMP a ZMP k prodeji domu)
Příloha č.4 (popis nemovitosti)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM RMP 29. 8. 2013)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX