Bod č.78.:

PROP/33 - Změna usnesení ZMP č. 336/12, ve věci změny předmětu prodeje - Tolarovi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 841/2012) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 336/2012) (*)
Příloha č.3 (Sdělení p. Tolara)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 890/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:488 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX