Bod č.65.:

PROP/19 - Prodej nebytového prostoru č. 1988/19 – krytu CO na adrese v Plzni, Táborská ul. č.or. 30

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření SVJ včetně zápisu ze shromáždění vlastníků)
Příloha č.2 (odstoupení pana Skolka od žádosti)
Příloha č.3 (vyhlášení MS 9. 2. 2011 )
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 828/2009)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 638/2009)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1164/2011) (*)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 518/2011) (*)
Příloha č.8 (zápis z KNM)
Příloha č.9 (fotodokumentace )
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 882/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:475 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX