Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 8. 2013 do 11. 9. 2013

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 8. 2013 do 11. 9. 2013)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 8. 2013 do 11. 9. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:421 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX