Bod č.67.:

PROP/22 - Prodej pozemků p.č. 232/176,418,78,79, k.ú. Lobzy - vlastníci atr. RD

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO P4 č. 198/11 a č. 189/12)
Příloha č.4 (Stanovisko OSI MMP)
Příloha č.5 (Vyjádření STAV MMP)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 280/06)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 464/06)
Příloha č.8 (Zápis z KNM RMP ) (*)
Příloha č.9 (Fotodokumentace)
Příloha č.10 (Mapa - územní plán)
Příloha č.11 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.12 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.13 (Geometrický plán)
Příloha č.14 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.15 (Usnesení RMP ze dne 26. 9. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX