Bod č.71.:

PROP/26 - Prodej pozemku p.č. 3/8 k.ú. Dolní Vlkýš

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P9)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 884/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX