Bod č.55.:

PROP/9 - Prodej pozemků p.č. 733 a p.č. 765/70-71 k.ú. Lhota u Dobřan

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (geometrický plán vložený v KN)
Příloha č.3 (stanoviska ORP - prodej)
Příloha č.4 (stanovisko ORP - výpůjčka)
Příloha č.5 (usn. ZMO P10 č. 14/12 a 38/12)
Příloha č.6 (vyjádření MO P10)
Příloha č.7 (zápis KNM 06/12)
Příloha č.8 (zápis KNM 05/13)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (situace SVSMP)
Příloha č.14 (geometrický plán )
Příloha č.15 (majetek města)
Příloha č.16 (usn. RMP č. 686/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX