Bod č.68.:

PROP/23 - Prodej pozemku parc.č. 1307, k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení Komise RMO Plzeň 2 - Slovany č. 55 ze dne 12. 6. 2013)
Příloha č.4 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (KM)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 984 ze dne 26. 9. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:478 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX