Bod č.60.:

PROP+KŘTÚ/14 - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou v k.ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (historie projednávání) (*)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.4 (stanovisko MO P4)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 1553/08)
Příloha č.6 (zápis KNM)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 859/13)
Příloha č.13 (Vyjádření stavebníka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX