Bod č.66.:

PROP/21 - Prodej volné nebytové jednotky č. 771/29 na adrese Rokycanská č.or. 44 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO P4 č. 99 ze dne 15. 5. 2013)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 337/2005)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 520/2009)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 361/2010)
Příloha č.6 (usnesení ZMP č. 278/2011) (*)
Příloha č.7 (usnesení ZMP č. 350/2013)
Příloha č.8 (zápis z KNM)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 981/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX