Bod č.73.:

PROP/28 - Prodej pozemků p.č. 1590/7, p.č. 1592/8, p.č. 1588/59, p.č. 2575/48 k.ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. situace)
Příloha č.2 (vyjádření žadatele)
Příloha č.3 (zápis z jednání)
Příloha č.4 (vyjádření žadatele)
Příloha č.5 (nová situace odsouhlasená ORP)
Příloha č.6 (přehledová mapa sítí)
Příloha č.7 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.8 (usn. RMO P3 č. 400/12 vč. přílohy )
Příloha č.9 (zápisy KNM )
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (geometrický plán )
Příloha č.15 (majetek města)
Příloha č.16 (usn. RMP č. 989/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:483 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX