Bod č.74.:

PROP/29 - Prodej pozemků p.č. 2336/39, 83-85 k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (historie dané kauzy)
Příloha č.2 (žádosti)
Příloha č.3 (zápis z jednání)
Příloha č.4 (usn. RMP č. 1191/04 a č. 214/09)
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 669/04 a č. 88/09)
Příloha č.6 (stanoviska ORP vč. příloh)
Příloha č.7 (stanovisko MO P2)
Příloha č.8 (vyjádření starosty MO P2)
Příloha č.9 (předložené varianty řešení vč. zápisu KNM)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (územní plán)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (orientační mapa)
Příloha č.14 (geometrický plán )
Příloha č.15 (majetek města)
Příloha č.16 (usn. RMP č. 887/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:484 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX