Bod č.75.:

PROP/30 - Uzavření SoBSK na části pozemků p.č. 1609/55, p.č. 3835, p.č. 3836 k.ú. Bolevec za účelem výstavby halových garáží

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (vyjádření ÚKRMP)
Příloha č.3 (stanovisko ORP vč. přílohy)
Příloha č.4 (stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa - k.ú. Bolevec)
Příloha č.10 (situace )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 888/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:485 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX