Bod č.76.:

PROP/31 - Zrušení usn. ZMP č. 637/12 (uzavření SoBSK)a prodej pozemku p.č. st. 3032 k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 1541/12 a ZMP č. 637/12)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (stanovisko MO P3 vč. situace)
Příloha č.5 (zápis KNM)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 889/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:486 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX