Bod č.47.:

MAJ/28 - Rozhodnutí o maj. vypořádání pozemků po dokončení stavby "Silnice I/20 K Dráze - Jasmínová", k.ú. Koterov a k.ú. Hradiště.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o potvrzení kupní ceny)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ a SVS MP)
Příloha č.3 (zápis z jednání KNM ze dne 29. 8. 2013)
Příloha č.4 (geometrický plán s vyznačením VB)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č.1004 - 26.9.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX