Bod č.129.:

ŘÚSO/3 - Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřizovací listina MÚSS)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1009 ze dne 26. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:537 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX