Bod č.133.:

BYT/1 - Aktuální informace ve věci institutu „zvláštního příjemce“

(předkladatel:Ing. Švarc)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Zápis z jednání ze dne 10.12.2012)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1534 ze dne 29.11.2012)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX