Bod č.128.:

ŘÚSO/2 - Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, p.o.

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:536 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX