Bod č.54.:

PROP/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1931/93 v k.ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. ZMO P8)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 685/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:464 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX