Bod č.111.:

KŽP/1 - Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace volného prostranství na Litické návsi“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:519 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX