Bod č.113.:

KŽP/3 - Žádost 91. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VII. etapa – Oáza klidu a setkávání“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:521 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX