Bod č.114.:

KŽP/4 - Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ MP IRIS, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Za environmentální výchovou do ZOO MP“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:522 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX