Bod č.56.:

PROP/10 - Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 7782/50 a p.č. 8467/24, oba v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrické plány)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 825/13)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX