Bod č.116.:

KŽP/6 - Žádost 46. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Revitalizace Jedinečné zahrady, bylinková zahrádka“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:524 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX