Bod č.120.:

KŽP/10 - Žádost 49. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 2. etapa“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:528 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX