Bod č.77.:

PROP/32 - Prodloužení termínu pro dokončení stavby víceúčelového domu na p.č. 10065/1-8 a p.č.10517/2, vše v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 209/2009+usn. ZMP č. 90/2009)
Příloha č.3 (usn. RMP č. 658/2011+usn. ZMP č. 348/2011)
Příloha č.4 (dopis žadatele ze dne 18. 7. 2013)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 885/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:487 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX