Bod č.80.:

PROP/35 - Nakládání s pozemky p.č. 2295/1 (vč. studny na něm umístěné), p.č. 2295/2 a p.č. 2295/3, vše v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (vyjádření TJ Rozvoj Plzeň ze dne 14.2.2013 a 12.6.2013)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 987/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:490 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX