Bod č.15.:

ŘEÚ/2 - Použití volných prostředků FKD MP na projekt "Zateplení 89.MŠ, Habrová 8" pro MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Použití fin. prostředků FKD MP pro MO Plzeň 2)
Důvodová zpráva (Použití fin. prostředků FKD MP pro MO Plzeň 2)
Příloha č.1 (Usn. ZMP č. 105 ze dne 22.3.2012)
Příloha č.2 (Usn. RNP č. 961 ze dne 26.9.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:424 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX