Bod č.82.:

PROP/37 - Mimosoudní vyrovnání + prodej pozemku p.č. 671/2 v k.ú. Bukovec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (dohoda o narování vč. smlouvy o smlouvě budoucí) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (žádosti) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (stanovisko SVS MP + TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzeň 4) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (stanoviska PRÁV MMP)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 299/2005 a usn. ZMP č. 272/2005) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (zápis z KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (orientační mapa)
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 988/2013) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:492 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX