Bod č.16.:

ŘEÚ/3 - Rozp. opatření na krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín a vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozp. opatření v souvislosti se zajištěním krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín a vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň)
Důvodová zpráva (Rozp. opatření v souvislosti se zajištěním krytí nákladů na energie u městského bazénu Lochotín a vyšších mzdových nákladů u Městské policie Plzeň)
Příloha č.1 (Žádost o posílení rozpočtu Městské policie Plzeň na rok 2013)
Příloha č.2 (Dopis Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň)
Příloha č.3 (Usn. RMP č. 1030 ze dne 26.9.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX