Bod č.14.:

ŘEÚ/1 - Úvěr 150 mil. Kč - krytí případné finanční nedostatečnosti.

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Úvěr 150 mil. Kč - krytí případné finanční nedostatečnosti)
Důvodová zpráva (Úvěr 150 mil. Kč - krytí případné finanční nedostatečnosti)
Příloha č.1 (usn. RMP č. 960 ze dne 26. 9. 2013)
Příloha č.2 (Zápis z jednání výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek) (*)
Příloha č.3 (Usnesení FV ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX