Bod č.148.:

KŘTÚ/14 - Info o výzvě jedinému dodavateli - řešení hav. stavu u VZ „Dědičná štola pod Smetanovými, Kopeckého, Šafařík. a Křižík. sady“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva (Správná verze informativní zprávy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX