Bod č.107.:

KŘTÚ/1 - Program rozvoje města Plzně - aktualizace

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program rozvoje města Plzně - aktualizace) (*)
Příloha č.2 (Seznam doporučených projektů)
Příloha č.3 (Vyhodnocení Programu rozvoje města Plzně )
Příloha č.4 (Seznam složení odborných pracovních skupin)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.6 (Zápis z Komise pro koncepci a rozvoj RMP dne 5. 8. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:515 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX