Bod č.19.:

KŘTÚ/2 - Uspořádání architektonické soutěže pro blok Americká – Nádražní – Křižovatka U Jána - Denisovo nábřeží

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 177 ze dne 25. 4. 2013)
Příloha č.2 (Rozsah řešeného území)
Příloha č.3 (Zápis PK RMP ze dne 5. 3. 2013)
Příloha č.4 (Zápis PK RMP ze dne 3. 9. 2013)
Příloha č.5 (Zápis KKR RMP ze dne 8. 4. 2013)
Příloha č.6 (Zápis KKR RMP ze dne 9. 9. 2013)
Příloha č.7 (Přehled záměrů vlastníků v území)
Příloha č.8 (Stanovisko ORP MMP ze dne 12. 8. 2013)
Příloha č.9 (Stanovisko JUDr. PhDr. Jiřího Plose ze dne 10. 7. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:429 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX