Bod č.105.:

KŘTÚ/11 - Odůvodnění veřejné zakázky „Divadelní terasy - Úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně“

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky )
Příloha č.2 (Situace stavby)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:513 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX