Bod č.147.:

KŘTÚ/12 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka za II. čtvrtletí 2013 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2013

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka za I. čtvrtletí roku 2013)
Příloha č.2 (Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX