Bod č.9.:

PRIM/5 - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ-Aktuální stav projektu Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:420 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX