Bod č.106.:

KŘTÚ/13 - Vynětí pozemků z působnosti MO dočasně dotčených modernizací železničního uzlu Plzeň ve smyslu čl. 30 odst. 10) Statutu města Plzně

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Záznam z jednání mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň )
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 972 ze dne 26.9.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:514 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX