Bod č.109.:

OSI/1 - Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Projekt „Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – Aktualizace datové struktury generelu“)
Příloha č.2 (Informační bulletin projektu „Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – Aktualizace datové struktury generelu“)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1499 ze dne 15. 12. 2005)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 5 ze dne 26. 1. 2006)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 367 ze dne 16. 6. 2011)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 14 ze dne 19. 1. 2012)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 15 ze dne 19. 1. 2012)
Příloha č.8 (Zápis z jednání KKR RMP ze dne 5. 8. 2013)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 923 ze dne 12. 9. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:517 rok:2013

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX