Bod č.140.:

ORG/7 - Dopis Občanského sdružení Koterov - zajištění a zabezpečení zpracování projektové dokumentace na kanalizaci v Koterově

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.10.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX